Events in Nayland & Wiston14 November

Parish Council Meeting  2018-11-14 19:30 2018-11-14 21:30 Europe/London Parish Council Meeting Parish Council Meeting Nayland Nayland with Wissington Parish Council pc@naylandwithwissington.suffolk.gov.uk

Wednesday 14 November 2018
19:30-21:30
Nayland Village Hall
Nayland with Wissington Parish Council
Debbie Hattrell
01787 378649
pc@naylandwithwissington.suffolk.gov.uk

   Parish Council Meeting